Renoviranje kupatila

02 јан. 20

Renoviranje kupatila

Renoviranje kupatila je izuzetno zahtevna operacija, pogotovo za nekoga ko nema nikakvog prethodnog iskustva. U današnje vreme, kada smo materijalno pritisnuti na sve strane, kada nema dovoljno novca za sve, moramo sa velikom pažnjom pristupiti ovim radovima, koji naš ograničen kućni budžet staje  popriličnu sumu novca. Takođe, moramo obraditi pažnju i na vreme koje je potrebno da se svi radovi izvrše, zato što za to vreme ne možemo kvalitetno funkcionisati u svom domu onako kako smo navikli. Isto tako, trebamo imati u vidu da je vreme novac, pa moramo znati da ćemo za vreme dok traju radovi naša funkcionalnost na radnom mestu biti znatno umanjena, bilo da smo se odlučili da sami organizujemo radove, ili da odrađujemo fizički deo posla, bilo da smo za to angažovali profesionalca, što će znatno uticati na naše prihode, naročito ako smo sami organizatori svoga posla.
Renoviranje kupatila ćemo, u ovom tekstu, podeliti na dve faze: planiranje i izvođenje.

Planiranje renoviranja kupatila


Faktori na koje trebamo da obratimo pažnju u toku planiranja radova su sledeći:


1.    Budžet.

Budžet, prva i osnovna stvar, bez koje ne možemo početi. Koliko god novca da nam je dostupno, ta količina može da se probije u svakom slučaju, ukoliko su nam zahtevi preambiciozni. Odredite količinu novca odmah na početku.


2.    Izbor izvođača.

Opredelite se da li ćete izabrati profesionalca, nekog prjatelja, rođaka ili poznanika, ili ćete se odlučiti da sami organizujete. Moj predlog je da izaberete profesionalca, ali pošto se i sam bavim tim poslom, ipak moj savet za sada prihvatite sa rezervom.


3.    Definišite kako želite da vam kupatilo izgleda nakon završetka radova.

U ovoj fazi razmišljajte samo o funkcionalnosti. Pogledajte prostor, zanemarite sve što se nalazi u njemu. Napravite mesto za svaku sanitariju i za svaki komad kupatilskog nameštaja. To znači, „ovde želim kadu ili tuš kabinu, ovde lavabo, ovde veš mašinu, ogledalo…“. Sa izvođačem se konsultujte da li je Vaš plan moguć i prilagodite taj plan onome što dozvoljavaju kanalizacione instalacije. Imajte u vidu da svako izmeštanje wc šolje, kade, lavaboa, veš mašine može dovesti do dizanja nivoa poda, da na neke zidove nije moguća instalacija vodovodne i kanalizacione mreže, pa to može dovesti do smanjenja prostora…

Planiranje renoviranja kupatila
Planiranje renoviranja kupatila

4.    Napravite proračun koliko će Vas koštati izvođenje prema tim zahtevima.

Ovde računajte o dve stavke: novac potreban za materijal za instalacije i novac potreban za angažovanje majstora. Pitanje: „Majstore, koliko radite po kvadratu?“ Vam ni u kom slučaju neće dati tačan odgovor. Razlozi su, koristiću primere iz moje struke, nije potrebno jednako vreme da se pločicama obloži kvadrat zida od pola m2 kao zida od više kvadrata, kvadrat je obračunska mera, a ne matematička (za ovo pogledajte knjigu Norme i standardi u građevinarstvu). Takođe, troškovi nisu isti ako se radi u centru grada i recimo negde na periferiji.  Tada možete doći u situaciju da vam u toku radova majstor traži značajno više novca za radove, ili da odustane od izvođenja radova, pa se vi nalazite u nebranom grožđu, gubite vreme dok angažujete drugog majstora, najčešće po višoj ceni. Možda je ovo jedan faktor koji utiče više da za organizaciju angažujete profesionalca, ipak će Vam profesionalac dati tačniji proračun.


5.    Procena kvaliteta instalacija

Ukoliko ne menjate raspored vodovodne, kanalizacione i elektroinstalacije, procenite da li je postojeća instalacija u zadovoljavajućem stanju. Koliko vremena može da prođe do, recimo pucanja vodovodnih cevi, odnodno do novih radova. Ipak sada ulažete značajnu količinu novca, pa će vam naknadne popravke odneti još novca, da ne govorimo da kvar može biti toliki da sve radove morate izvoditi iz početka.


6.    Prilagogođavanje želja budžetu

Od budžeta oduzmite novac koji vam je potreban za materijal i za izvođenje radova, i krenite u izbor pločica, sanitarija i kupatilskog nameštaja. Ukoliko probijate budžet, opredelite se za jeftinije sanitarije ili pločice, zapamtite nikako za jeftinije majstore. Oni su ipak živa ljudska bića, koja more isti egzistencijalni problemi kao i vas, pa može doći do problema da angažujete manje stručne kadrove, koji će usled svog površnog znanja napraviti greške koje vam u konačnom zbiru mogu odneti više novca. Može da se desi da se neka greška pokaže u toku korišćenja, pa da budete ograničeni u korišćenju novog kupatila, ili što je još gore da iziskuje nove radove.
Ako morate da uštedite neku količinu novca, neka to pre bude na nešto što kasnije možete zameniti, kao na primer komad kupatilskog nameštaja, ili baterije, wc šolja, ili bojler.

Planiranje radova za renoviranje kupatila


Sve ste isplanirali i početak radova je zakazan. Radovi bi najčešće išli ovim tokom.


1.    Demontaža i rušenje.

Ovi radovi obuhvataju demontažu sanitarija, iznošenje kupatilskog nameštaja, skidanje pločica, vađenje stare instalacije i usecanje kanala za nove instalacije. Imajte u vidu da nije neophodno izvaditi stare instalacije iz zidova i podova, naročito ako su zidovi ili trošni ili betonski. Dovoljno je preseći vezu između instalacija stana i instalacije zgrade (kod vodovodnih i kanalizacionih instalacija) i prekunuti vezu sa električnom mrežom (kod elektroinstalacija). Ova operacija ne bi treblo da traje više od dva dana.

demontaža i rušenje
demontaža i rušenje

2.    Postavljanje nove instalacije i njeno testiranje.

Ovi radovi obuhvataju prosecanje kanala za nove instalacije, postavljanje instalacije i njeno testiranje. Vodovodne instalacije se testiraju na sledeći način: poveže se postavljena instalacija brinoks crevima u zatvoreni sistem, sva točiona mesta se zatvore čepovima i pusti se voda iz vodovodne mreže. Ukoliko se za 24 sata ne pokaže nikakvo curenje vode, test se može smatrati za uspešan. Kanalizacione instalacije se testiraju ovako: pušta se voda pod pritiskom u svaki otvor, pa ako ona prolazi bez zadržavanja i ne vraća se kroz neki drugi otvor test je uspešan. Elektroinstalacije se testiraju tako što se na kraj povezuje sijalica i pušta struja kroz instalaciju.


3.    Pripremni keramičarski radovi.

Ovi radovi obuhvataju zatvaranje svih rupa na zidovima i na podu, kao i ravnanje zidova za lepljenje keramičkih pločica. Eventualno, ukoliko je odabran stari tip kade ili tuš kade, ona se uziđuje u ovoj fazi.


4.    Keramičarski radovi.

Lepljenje keramičkih pločica, fugovanje kao i postavljanje hidroizolacije spadaju u ovu fazu. Ovi radovi su obrađeni u prethodnim tekstovima.

Fugovanje pločica

5.    Montažerski radovi.

Montaža sanitarija, baterija, ventilatora, bojlera, kupatilskog nameštaja, utičnica i slično. Ovo je završna faza i posle ove faze kupatilo može da se koristi.


6.    Skupljanje, iznošenje i odvoz šuta.

U svakoj od prethodnih faza se pojavljuje veća količina otpada (šuta). Šut bi trebalo da se pakuje u jutane džakove i odlaže na mesto prethodno određeno za to, dok se skupi količina šuta sa kojom je ekonomski isplativo odvoženje šuta na deponiju. Imajte u vidu da se svaka vožnja i svaki ulaz na deponiju posebno plaćaju. Obratite pažnju da šut ne smeta prilikom prolaska ili obavljanja radova, a da opet bude relativno blizu da odlaganje ne bi iziskivalo nepotrebno trošenje vremena. Ako se radovi obavljaju u stambenim zgradama postoji mesto u zgradi ili okolini zgrade predviđeno za odlaganje šuta. Za to se raspitajte kod kućnog saveta zgrade.


Nadam se da sam vam barem malo pomogao da steknete predstavu o radnjama i radovima koji su potrebni da biste krenuli u ovu avanturu.