Services

Predstavljamo vam ponudu izvođenja radova po sistemu ključ u ruke.

U cenu su uključeni radovi i materijal po navedenoj specifikaciji:

 1. Demontaža stare opreme i sanitarija u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– demontaža svih starih sanitarija i ostale opreme (što uključuje slavine, kade, tuš-kade,umivaonike, wc šolje, vodokotliće, ogledala, police i ormariće itd.);

– demontaža starih podnih i zidnih keramičkih pločica,

– demontaža postojeće vodovodne instalacije,

– demontaža postojeće horizontalne odvodne instalacije (kanalizacija),

– demontaža postojećih elektroinstalacija (utičnica, prekidača, rasvete…),

– demontaža grejnog tela (radijatora) po potrebi.

U cenu je uključeno razvrstavanje, pakovanje i odvoz građevinskog šuta na gradsku deponiju.

2. Radovi na instalaciji vodovoda i kanalizacije u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izmena glavnog ventila dolazne hladne i tople vode,

– izvođenje instalacije hladne i tople vode PVC vodovodnim cevima,

– izvođenje priključka wc šolje i vodokotlića bilo kojeg tipa, priključka kade, tuša, umivaonika i veš mašine

– izvođenje instalacije za podni sifon u kupatilu (slivnik),

– izvođenje instalacije zidnog sifona za veš mašinu.

U cenu je uključen sav potreban materijal za navedene radove: vodovodne i odvodne cevi, sifoni i ventili.

3. Elektroinstalaterski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izvođenje elektroinstalacije za veš mapinu,

– izvođenje instalacije rasvete,

– izvođenje priključaka rasvete uz kupaonsko ogledalo.

U cenu je uključeno izvođenje instalacije za maksimalno dve kupatilske utičnice, sav potreban materijal za izvođenje radova prema specifikaciji (kablovi, žice i razvodne kutije).

4. Zidarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– sanacija oštećenja poda i zidova nastalih kao posledica instalaterskih radova,

– sanacija oštećenja zidova nastalih usled uklanjanja stare zidne obloge (keramičkih pločica),

– zidarska priprema zidnih i podnih površina za postavljanje keramike.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje zidarskih radova (malter, knauf ploče, cement, građevinski lepak, pesak).

5. Keramičarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– postavljanje standardnih zidnih keramičkih pločica do visine 2,6 m,

– postavljanje standardnih podnih keramičkih pločica u kupatilu,

– postavljanje ukrasnih bordura, spojnih PVC ili drugih profila,

– završno fugovanje (obrada fuga) nakon polaganja keramičkih pločica.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje navedenih keramičarskih radova ( standardni  lepak za postavljanje keramike, impregnacija, fug masa u beloj boji, akrili i silikoni).

6. Molerski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– skidanje slojeva stare boje sa plafona i vidljivih zidova,

– tretiranje plafona i svih zidova dubinskom impregnacijom,

– dvostruko gletovanje plafona i vidljivih zidova,

– brušenje gletovanih površina zidova i plafona,

– dvostruko bojenje vidljivih zidova i plafona u belu boju,

– bojenje svih vidljivih instalacijskih cevi u belu boju,

– obrada svih spojeva akrilima i silikonima.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje molerskih radova prema specifikaciji (dubinska impregnacija za zidove, glet masa, bela boja, akrili i silikoni).

7. Završna montaža opreme u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– montaža kade ili tuš kade sa kabinom,

– montaža wc šolje s pripadajućim vodokotlićem,

– montaža umivaonika,

– montaža slavina,

– montaža utičnica, prekidača i rasvetnih tela.

Cena adaptacije kupatila površine od 2.5 do 4m2 je 2000 evra, za centralne gradske opštine: Stari Grad, Savski Venac, Vračar, deo Palilule, Voždovca i Zvezdare 2300 evra.(područja sa zonskim parkiranjem) U cenu nije uključena oprema za kupatilo: keramika i sanitarije.


Materijali koje ugrađujemo proizvedeni su od renomiranih firmi, a sve ateste, račune i garancije možete u svakom trenutku dobiti na uvid.

Radove naplaćujemo po fazama.

Predstavljamo vam ponudu izvođenja radova po sistemu ključ u ruke. Paket Economic

U cenu su uključeni radovi i materijal po navedenoj specifikaciji:

1. Demontaža stare opreme i sanitarija u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– demontaža svih starih sanitarija i ostale opreme (što uključuje slavine, kade, tuš-kade,umivaonike, wc šolje, vodokotliće, ogledala, police i ormariće itd.);

– demontaža starih podnih i zidnih keramičkih pločica,

– demontaža postojeće vodovodne instalacije,

– demontaža postojeće horizontalne odvodne instalacije (kanalizacija),

– demontaža postojećih elektroinstalacija (utičnica, prekidača, rasvete…),

– demontaža grejnog tela (radijatora) po potrebi.

U cenu je uključeno razvrstavanje, pakovanje i odvoz građevinskog šuta na gradsku deponiju.

2. Zidarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– sanacija oštećenja poda i zidova nastalih kao posledica instalaterskih radova,

– sanacija oštećenja zidova nastalih usled uklanjanja stare zidne obloge (keramičkih pločica),

– zidarska priprema zidnih i podnih površina za postavljanje keramike.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje zidarskih radova (malter, knauf ploče, cement, građevinski lepak, pesak).

3. Keramičarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– postavljanje standardnih zidnih keramičkih pločica do visine 2,6 m,

– postavljanje standardnih podnih keramičkih pločica u kupatilu,

– postavljanje ukrasnih bordura, spojnih PVC ili drugih profila,

– završno fugovanje (obrada fuga) nakon polaganja keramičkih pločica.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje navedenih keramičarskih radova ( standardni  lepak za postavljanje keramike, impregnacija, fug masa u beloj boji, akrili i silikoni).

4. Molerski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– skidanje slojeva stare boje sa plafona i vidljivih zidova,

– tretiranje plafona i svih zidova dubinskom impregnacijom,

– dvostruko gletovanje plafona i vidljivih zidova,

– brušenje gletovanih površina zidova i plafona,

– dvostruko bojenje vidljivih zidova i plafona u belu boju,

– bojenje svih vidljivih instalacijskih cevi u belu boju,

– obrada svih spojeva akrilima i silikonima.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje molerskih radova prema specifikaciji (dubinska impregnacija za zidove, glet masa, bela boja, akrili i silikoni).

5. Završna montaža opreme u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– montaža kade ili tuš kade sa kabinom,

– montaža wc šolje s pripadajućim vodokotlićem,

– montaža umivaonika,

– montaža slavina,

– montaža utičnica, prekidača i rasvetnih tela.

Cena adaptacije kupatila površine od 2.5 do 4m2 je 1200 evra. U cenu nije uključena oprema za kupatilo: keramika i sanitarije.


Materijali koje ugrađujemo proizvedeni su od renomiranih firmi, a sve ateste, račune i garancije možete u svakom trenutku dobiti na uvid.

Radove naplaćujemo po fazama.

Zbog nedostatka radne snage izvodimo samo keramičarske radove.

Predstavljamo vam ponudu izvođenja radova po sistemu ključ u ruke. Paket Economic+

U cenu su uključeni radovi i materijal po navedenoj specifikaciji:

 1. Demontaža stare opreme i sanitarija u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– demontaža svih starih sanitarija i ostale opreme (što uključuje slavine, kade, tuš-kade,umivaonike, wc šolje, vodokotliće, ogledala, police i ormariće itd.);

– demontaža starih podnih i zidnih keramičkih pločica,

– demontaža postojeće vodovodne instalacije,

– demontaža postojeće horizontalne odvodne instalacije (kanalizacija),

– demontaža postojećih elektroinstalacija (utičnica, prekidača, rasvete…),

– demontaža grejnog tela (radijatora) po potrebi.

U cenu je uključeno razvrstavanje, pakovanje i odvoz građevinskog šuta na gradsku deponiju.

2. Radovi na instalaciji vodovoda i kanalizacije u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izmena glavnog ventila dolazne hladne i tople vode,

– izvođenje instalacije hladne i tople vode PVC vodovodnim cevima,

U cenu je uključen sav potreban materijal za navedene radove: vodovodne cevi i ventili.

4. Zidarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– sanacija oštećenja poda i zidova nastalih kao posledica instalaterskih radova,

– sanacija oštećenja zidova nastalih usled uklanjanja stare zidne obloge (keramičkih pločica),

– zidarska priprema zidnih i podnih površina za postavljanje keramike.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje zidarskih radova (malter, knauf ploče, cement, građevinski lepak, pesak).

5. Keramičarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– postavljanje standardnih zidnih keramičkih pločica do visine 2,6 m,

– postavljanje standardnih podnih keramičkih pločica u kupatilu,

– postavljanje ukrasnih bordura, spojnih PVC ili drugih profila,

– završno fugovanje (obrada fuga) nakon polaganja keramičkih pločica.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje navedenih keramičarskih radova ( standardni  lepak za postavljanje keramike, impregnacija, fug masa u beloj boji, akrili i silikoni).

6. Molerski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– skidanje slojeva stare boje sa plafona i vidljivih zidova,

– tretiranje plafona i svih zidova dubinskom impregnacijom,

– dvostruko gletovanje plafona i vidljivih zidova,

– brušenje gletovanih površina zidova i plafona,

– dvostruko bojenje vidljivih zidova i plafona u belu boju,

– bojenje svih vidljivih instalacijskih cevi u belu boju,

– obrada svih spojeva akrilima i silikonima.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje molerskih radova prema specifikaciji (dubinska impregnacija za zidove, glet masa, bela boja, akrili i silikoni).

7. Završna montaža opreme u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– montaža kade ili tuš kade sa kabinom,

– montaža wc šolje s pripadajućim vodokotlićem,

– montaža umivaonika,

– montaža slavina,

– montaža utičnica, prekidača i rasvetnih tela.

Cena adaptacije kupatila površine od 2.5 do 4m2 je 1400 evra. U cenu nije uključena oprema za kupatilo: keramika i sanitarije.


Materijali koje ugrađujemo proizvedeni su od renomiranih firmi, a sve ateste, račune i garancije možete u svakom trenutku dobiti na uvid.

Radove naplaćujemo po fazama.

Zbog nedostatka radne snage izvodimo samo keramičarske radove.

Predstavljamo vam ponudu izvođenja radova po sistemu ključ u ruke.

U cenu su uključeni radovi i materijal po navedenoj specifikaciji:

 1. Demontaža stare opreme i sanitarija u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– demontaža svih starih sanitarija i ostale opreme (što uključuje slavine, kade, tuš-kade,umivaonike, wc šolje, vodokotliće, ogledala, police i ormariće itd.);

– demontaža starih podnih i zidnih keramičkih pločica,

– demontaža postojeće vodovodne instalacije,

– demontaža postojeće horizontalne odvodne instalacije (kanalizacija),

– demontaža postojećih elektroinstalacija (utičnica, prekidača, rasvete…),

– demontaža grejnog tela (radijatora) po potrebi.

U cenu je uključeno razvrstavanje, pakovanje i odvoz građevinskog šuta na gradsku deponiju.

2. Radovi na instalaciji vodovoda i kanalizacije u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izmena glavnog ventila dolazne hladne i tople vode,

– izvođenje instalacije hladne i tople vode PVC vodovodnim cevima,

– izvođenje priključka wc šolje i vodokotlića bilo kojeg tipa, priključka kade, tuša, umivaonika i veš mašine

– izvođenje instalacije za podni sifon u kupatilu (slivnik),

– izvođenje instalacije zidnog sifona za veš mašinu.

U cenu je uključen sav potreban materijal za navedene radove: vodovodne i odvodne cevi, sifoni i ventili.

3. Elektroinstalaterski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izvođenje elektroinstalacije za veš mapinu,

– izvođenje instalacije rasvete,

– izvođenje priključaka rasvete uz kupaonsko ogledalo.

U cenu je uključeno izvođenje instalacije za maksimalno dve kupatilske utičnice, sav potreban materijal za izvođenje radova prema specifikaciji (kablovi, žice i razvodne kutije).

4. Zidarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– sanacija oštećenja poda i zidova nastalih kao posledica instalaterskih radova,

– sanacija oštećenja zidova nastalih usled uklanjanja stare zidne obloge (keramičkih pločica),

– zidarska priprema zidnih i podnih površina za postavljanje keramike.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje zidarskih radova (malter, knauf ploče, cement, građevinski lepak, pesak).

5. Keramičarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– postavljanje standardnih zidnih keramičkih pločica do visine 2,6 m,

– postavljanje standardnih podnih keramičkih pločica u kupatilu,

– postavljanje ukrasnih bordura, spojnih PVC ili drugih profila,

– završno fugovanje (obrada fuga) nakon polaganja keramičkih pločica.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje navedenih keramičarskih radova ( standardni  lepak za postavljanje keramike, impregnacija, fug masa u beloj boji, akrili i silikoni).

6. Molerski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– skidanje slojeva stare boje sa plafona i vidljivih zidova,

– tretiranje plafona i svih zidova dubinskom impregnacijom,

– dvostruko gletovanje plafona i vidljivih zidova,

– brušenje gletovanih površina zidova i plafona,

– dvostruko bojenje vidljivih zidova i plafona u belu boju,

– bojenje svih vidljivih instalacijskih cevi u belu boju,

– obrada svih spojeva akrilima i silikonima.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje molerskih radova prema specifikaciji (dubinska impregnacija za zidove, glet masa, bela boja, akrili i silikoni).

7. Završna montaža opreme u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– montaža kade ili tuš kade sa kabinom,

– montaža wc šolje s pripadajućim vodokotlićem,

– montaža umivaonika,

– montaža slavina,

– montaža utičnica, prekidača i rasvetnih tela.

Cena adaptacije kupatila površine od 2.5 do 4m2 je 1800 evra. U cenu nije uključena oprema za kupatilo: keramika i sanitarije.


Materijali koje ugrađujemo proizvedeni su od renomiranih firmi, a sve ateste, račune i garancije možete u svakom trenutku dobiti na uvid.

Radove naplaćujemo po fazama.

Zbog nedostatka radne snage izvodimo samo keramičarske radove.

Predstavljamo vam ponudu izvođenja radova po sistemu ključ u ruke.

U cenu su uključeni radovi i materijal po navedenoj specifikaciji:

 1. Demontaža stare opreme i sanitarija u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– demontaža svih starih sanitarija i ostale opreme (što uključuje slavine, kade, tuš-kade,umivaonike, wc šolje, vodokotliće, ogledala, police i ormariće itd.);

– demontaža starih podnih i zidnih keramičkih pločica,

– demontaža postojeće vodovodne instalacije,

– demontaža postojeće horizontalne odvodne instalacije (kanalizacija),

– demontaža postojećih elektroinstalacija (utičnica, prekidača, rasvete…),

– demontaža grejnog tela (radijatora) po potrebi.

U cenu je uključeno razvrstavanje, pakovanje i odvoz građevinskog šuta na gradsku deponiju.

2. Radovi na instalaciji vodovoda i kanalizacije u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izmena glavnog ventila dolazne hladne i tople vode,

– izvođenje instalacije hladne i tople vode PVC vodovodnim cevima,

– izvođenje priključka wc šolje i vodokotlića bilo kojeg tipa, priključka kade, tuša, umivaonika i veš mašine

– izvođenje instalacije za podni sifon u kupatilu (slivnik),

– izvođenje instalacije zidnog sifona za veš mašinu.

U cenu je uključen sav potreban materijal za navedene radove: vodovodne i odvodne cevi, sifoni i ventili.

3. Elektroinstalaterski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– izvođenje elektroinstalacije za veš mapinu,

– izvođenje instalacije rasvete,

– izvođenje priključaka rasvete uz kupaonsko ogledalo.

U cenu je uključeno izvođenje instalacije za maksimalno dve kupatilske utičnice, sav potreban materijal za izvođenje radova prema specifikaciji (kablovi, žice i razvodne kutije).

4. Zidarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– sanacija oštećenja poda i zidova nastalih kao posledica instalaterskih radova,

– sanacija oštećenja zidova nastalih usled uklanjanja stare zidne obloge (keramičkih pločica),

– zidarska priprema zidnih i podnih površina za postavljanje keramike.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje zidarskih radova (malter, knauf ploče, cement, građevinski lepak, pesak).

5. Keramičarski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– postavljanje standardnih zidnih keramičkih pločica do visine 2,6 m,

– postavljanje standardnih podnih keramičkih pločica u kupatilu,

– postavljanje ukrasnih bordura, spojnih PVC ili drugih profila,

– završno fugovanje (obrada fuga) nakon polaganja keramičkih pločica.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje navedenih keramičarskih radova ( standardni  lepak za postavljanje keramike, impregnacija, fug masa u beloj boji, akrili i silikoni).

6. Molerski radovi u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– skidanje slojeva stare boje sa plafona i vidljivih zidova,

– tretiranje plafona i svih zidova dubinskom impregnacijom,

– dvostruko gletovanje plafona i vidljivih zidova,

– brušenje gletovanih površina zidova i plafona,

– dvostruko bojenje vidljivih zidova i plafona u belu boju,

– bojenje svih vidljivih instalacijskih cevi u belu boju,

– obrada svih spojeva akrilima i silikonima.

U cenu je uključen sav potreban materijal za izvođenje molerskih radova prema specifikaciji (dubinska impregnacija za zidove, glet masa, bela boja, akrili i silikoni).

7. Završna montaža opreme u kupatilu od 2.5 do 4m2:

– montaža kade ili tuš kade sa kabinom,

– montaža wc šolje s pripadajućim vodokotlićem,

– montaža umivaonika,

– montaža slavina,

– montaža utičnica, prekidača i rasvetnih tela.

8. Ugradnja nestandardnih pločica, sanitarija i baterija

Cena adaptacije kupatila površine od 2.5 do 4m2 je 2800 evra. U cenu nije uključena oprema za kupatilo: keramika i sanitarije.


Materijali koje ugrađujemo proizvedeni su od renomiranih firmi, a sve ateste, račune i garancije možete u svakom trenutku dobiti na uvid.

Radove naplaćujemo po fazama.

Za naše buduće klijente osmislili smo više varijanti renoviranja ili adaptacije kupatila. To su najčešći paketi usluga koji se traže na teritoriji grada Beograda.

Paketi se razlikuju po količini radova i nivoima garancije koju nudimo. Garanciju možemo da ponudimo samo za radove koje smo mi uradili.

U cenu su uračunati radovi po specifikaciji za određen paket, materijal za radove po specifikaciji radova za svaki pojedinačni paket, i garancija na radove iz svakog pojedinačnog paketa.

Renoviranje kupatila  ključ u ruke paket Economic

renoviranje kupatila kljuc u ruke economic
renoviranje kupatila kljuc u ruke economic

U ovom paketu su obuhvaćeni najosnovniji radovi koji su potrebni da se urade u okviru adaptacije kupatila. Ovo nije klasična adaptacija kupatila, već čisto estetsko ulepšavanje.

Nisu obuhvaćeni instalaterski radovi, nema pomeranja sanitarija. U suštini dobijate kupatilo sa istim rasporedom, samo sa osveženim zidovima, u vidu novih pločica, i eventualno novih sanitarija.

Ne snosimo odgovornost za staru vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Rok za izvođenje ovih radova je 7 radnih dana. Nema garancije za dugoročnu izolaciju od vlage.

Cena ovog paketa je 1200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Renoviranje kupatila  ključ u ruke paket Economic+

renoviranje kupatila kljuc u ruke economic
renoviranje kupatila kljuc u ruke economic

U ovom paketu su obuhvaćeni radovi iz paketa Economic, sa dodatim osnovnim vodoinstalaterskim radovima – zamenom vodovodne mreže, bez zamene kanalizacione mreže. Kao i kod paketa Economic, dobijate estetski ulepšano kupatilo sa mogućim promenom rasporeda, ukoliko postojeća kanalizaciona mreža u kupatilu to dozvoljava. Ovo je najčešći obim radova koji se obavlja na teritoriji grada Beograda.

Garancija ne važi za začepljivanje kanalizacione mreže i ostalih problema prouzrokovanih njima. Rok za izvođenje ovih radova je 10 radnih dana. Nema garancije za dugoročnu izolaciju od vlage.

Cena ovog paketa je 1400 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Renoviranje kupatila  ključ u ruke paket Economic++

renoviranje kupatila kljuc u ruke economic1
renoviranje kupatila kljuc u ruke economic1

Ovo je nadogradnja paketa Economic+. U okviru ovog paketa možete menjati raspored u kupatilu, pošto obuhvata i novu elektroinstalatersku mrežu. Ograničenje je stara kanalizaciona mreža.

Garancija ne važi za začepljivanje kanalizacione mreže i ostalih problema prouzrokovanih njima. Rok za izvođenje ovih radova je 10 radnih dana. Nema garancije za dugoročnu izolaciju od vlage.

Cena ovog paketa je 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Renoviranje kupatila  ključ u ruke paket Standard

Renoviranje kupatila
Renoviranje kupatila

Ovo je paket za koji se može reći da je kompletna adaptacija kupatila. Menja se kompletna instalaciona mreža, nanosi se sloj hidroizolacije na sva mesta sa pojačanom vlažnošću, hidroizoluju se sva dovodna i odvodna točiona mesta.

Uz ovaj paket imate potpunu garanciju funkcionisanja vašeg kupatila, kada su u pitanju instalacije i zaštita od vlage.

Cena adaptacije kupatila površine od 2.5 do 4m2 je 2000 evra, za centralne gradske opštine: Stari Grad, Savski Venac, Vračar, deo Palilule, Voždovca i Zvezdare 2300 evra.(područja sa zonskim parkiranjem)

Renoviranje kupatila  ključ u ruke paket Lux

renovrenoviranje kupatila kljuc u ruke lux
renovrenoviranje kupatila kljuc u ruke lux

Ovaj paket obuhvata paket Standard sa dodatkom nestandardnih sanitarija: ugradni vodokotlić, nestandardne pločice, nestandardne česme… Usuštini sve dodatke koji zahtevaju izradu nestandardnih prepravki vodovodne i elektro mreže. Uz ovaj paket su dodati gipsarski radovi, i mogućnost ugradnje pločica nestandardnih oblika, veličina ili

Uz ovaj paket imate potpunu garanciju funkcionisanja vašeg kupatila, kada su u pitanju instalacije i zaštita od vlage.

Cena ovog paketa je 2800 evra.

Dodaci za pakete Economic, Economic+, Economic++ i Standard

Postavljanje nestandardnih pločica – 200 evra

Postavljanje mozaika – 300 evra

Postavljanje bordure od mozaika – 20 evra dužni metar

Postavljanje ugradnog vodokotlića i konzolne wc šolje – 300 evra

Zbog određenog broja neozbiljnih sugrađanja, dolazak na teren radi dogovora o odabiru paketa i sklapanja dogovora naplaćujemo 2000 dinara, kao znak vaše ozbiljnosti.

U cenu nije uračunata nabavka pločica, kao ni nabavka sanitarija, slavina i spoljnih sifona.

Uz radove u drugim prostorijama stana, odobravamo popust u zavisnosti od obima radova u tim prostorijama.

Želite da renovirate kupatilo

 

Na cenu keramičarskih radova utiče više faktora kao što su veličina prostorije gde se lepe pločice, veličina pločica, pripremljenost podloge, komplikovanost Vaših zahteva, kao i udaljenost lokacije. U donjoj tabeli mi Vam možemo dati samo osnovne cene, a kompletnu cenu ćete dobiti posle procene posla na licu mesta.

1. Izlazak na teren – 2000,00 dinara (dve hiljade dinara)

2. Postavljanje pločica od 10 – 18 evra bez materijala, za varijantu sa našim materijalom posebne pogodnosti.

3. Postavljanje sokle od 4 – 8 evra

4.  Postavljanje bordure od 4-8 evra

5. Postavljanje pločica na stepenicama od 10 – 18 evra po dužnom metru stepenika

6. Izrada hidroizolacije u kupatilima 120 evra bez materijala 

7. Priprema za lepljenje pločica (popunjavanje šliceva za vodovodnu i elektro instalacije, ravnanje zidova i podova) od 4 do 6 evra bez materijala

8. Postavljanje vodovodne instalacije u kupatilu od 250 – 300 evra bez materijala

8. Postavljanje pločica manjih kvadratura: 80 evra započeti radni dan.

 

Izlazak na teren obavezno naplaćujemo!

Za procenu radova i pravljenje ponude kontaktirajte nas na telefone 011/411-38-53 i 063/269-998